Trasa jest prosta jak…. prosta…

Została poprowadzona wzdłuż południka 18’10E

pp2016-trasa-mapa-fizyczna

Zrealizowana trasa (zapis pliku GPX z nawigacji GPS)